Yhteystiedot

Lapin Sieniseura

 

 

 

Lapin Sieniseura


Kumputie 26
97290 Marraskoski

lapin.sieniseura@gmail.com

puh. 040 1477871

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä: Lapin Sieniseura ry

2. Yhteyshenkilö: Sirkka Liisa Peteri, Peterinniementie 88 97130 Hirvas

3. Rekisterin nimi: Lapin Sieniseuran jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten.Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

5. Rekisterin tietosisältö: Pakollisina tietoina yhdistyslain vaatimat henkilötiedot: Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään postiosoite ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovutetan seuran ulkopuolelle.

8.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojauksen periaatteet: Sähköinen rekisteri säilytetään seuran kotisivulla lapinsieniseura.yhdistysavain.fi käyttäjätunnuksen takana. Paperilla tai muistitikulla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain jäsenrekisterin ylläpitäjällä. 

10. Tarkastusoikeus: Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa,

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista: Jäsenellä on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai vaatia tietojen poistamista. Tietoja ei voida tulostaa lähetettäväksi edelleen. Pyyntö lähetetään sähköpostiosoitteseen lapin.sieniseura@gmail.com  

11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Hallituksen pätöksellä sihteeri toimii rekisterin  ylläpitäjänä. Puheenjohtajalla on oikeus saada tietoja tiedottamista varten. Puheenjohtaja toimii sihteerin sijaisena. Hallitukselle voidaan kokouksessa näyttää jäsenten nimet ja kotipaikat.

 

 

Ota yhteyttä